Sigoc - Oprema d.o.o.

SORM - Anwendung
slider_shadow

EMG Automation GmbH

Wenden, Nemačka

Emg

EMG Servo - Technique, Wenden

 • Sistemi za ivicno vodjenje trake
 • Induktivni sistemi za vodjenje trake u termickim procesnim linijama
 • Hidraulicne kontrolne jedinice
 • Proporcionalni servo ventili
 • Senzori
 • Digitalni kontrolni sistemi
 • Kontrolni sistemi za elektrolucne peci
 • Elektro servo cilindri
 • Sistem za merenje rapavosti kod hladnog valjanja
 • Sistem za merenje mehanickih karakteristika hladno valjanog lima u procesu valjanja
 • Sistem za optimizaciju potrosnje cinka u procesu cinkovanja
 • Elektrohidraulicni otkocnici Eldro
 • MPK spojnice
www.emg-automation.com
SORM-Anwendung, uredjaj za merenje rapavostu u procesu hladnog valjanja eMASS strip stabilization, uredjaj za stabilizaciju trake MICRONpro IMPOC pro klain, Uredjaj za odredjivanje mehanickih karakteristika trake u procesu proizvodnje Elektro-servocilindar