Sigoc - Oprema d.o.o.

SORM - Anwendung
slider_shadow

EMG Automation GmbH

Wenden, Немачка

Emg

EMG Servo - Technique, Wenden

 • Системи за ивично вођење траке
 • Индуктивни системи за вођење траке у термичким процесним линијама
 • Хидрауличне контролне јединице
 • Пропорционални серво вентили
 • Сензори
 • Дигитални контролни системи
 • Контролни системи за електролучне пећи
 • Електро серво цилиндри
 • Систем за мерење рапавости код хладног ваљања
 • Систем за мерење механичких карактеристика хладно ваљаног лима у процесу ваљања
 • Систем за оптимизацију потрошње цинка у процесу цинковања
 • Електрохидраулични откочници Eldro
 • MПK спојнице
www.emg-automation.com
SORM-Anwendung, уређај за мерење рапавосту у процесу хладног ваљања eMASS strip stabilization, уређај за стабилизацију траке MICRONpro IMPOC pro klain, Уређај за одређивање механичких карактеристика траке у процесу производње Електро-сервоцилиндар