Sigoc - Oprema d.o.o.

Мерење концентрације чврстих честица гравиметријском методом, ТЕ Костолац Б
slider_shadow

Услуге

Монтажа опреме за мерење емисије у ТЕ Костолац Б Монтажа опреме за мерење емисије у ТЕ Костолац Б Опрема за мерење емисије у ТЕ Костолац A Сервисирање опреме за мерење концентрације чврстих честица у ТЕ Костолац А Мерење концентрације чврстих честица гравиметријском методом ТЕ Костолац A Мерење концентрације чврстих честица гравиметријском методом ТЕ Костолац Б Опрема за мерење концентрације водоника у генератору ТЕ Костолац Б Мерење јаловине, Sick, Bulkscan Инжењеринг, Реконстукција миксерске линије, Гумара, Колубара 'Univerzal Contitech', Реконструкција двоваљка Инжењеринг, Реконстукција миксерске линије, Гумара, Колубара 'Univerzal Contitech', Реконструкција двоваљка

Доградња система за континуално мерење емисије у ТЕ КО Кoстолац „A“

 1. Израда и монтажа платформе на димњаку
 2. Бушење отвора за процесне прикључке мерних инструмената
 3. Ултразвучни уређај за мерење протока на димњаку
 4. Урeђај за мерење концентрације чврстих честица
ТЕ КО Кoстолац „A“ - Израда и монтажа платформе на димњаку ТЕ КО Кoстолац „A“ - Бушење отвора за процесне прикључке мерних инструмената ТЕ КО Кoстолац „A“ - Ултразвучни уређај за мерење протока на димњаку ТЕ КО Кoстолац „A“ - Ултразвучни уређај за мерење протока на димњаку ТЕ КО Кoстолац „A“ - Урeђај за мерење концентрације чврстих честица

ЈП ЕПС Термоелектрана и копови Костолац

 1. Одлагач и транспортни систем на ПК Дрмно
 2. Провера испоручене опреме
 3. Кочница, електрохидраулични откочник и спојница
 4. Тренутак предаха
Одлагач и транспортни систем на ПК Дрмно Одлагач и транспортни систем на ПК Дрмно Провера испоручене опреме Провера испоручене опреме Кочница, електрохидраулични откочник и спојница Тренутак предаха

ЈП ЕПС Рударски Басен Колубара Западно поље

 1. Провера испоручене опреме за Глодар Г4
ЈП ЕПС Рударски Басен Колубара Западно поље ЈП ЕПС Рударски Басен Колубара Западно поље ЈП ЕПС Рударски Басен Колубара Западно поље ЈП ЕПС Рударски Басен Колубара Западно поље

Подземно складиште гаса Банатски Двор д.о.о.

 1. FLOWSIC500, Ултразвучно мерење протока гаса

FLOWSIC500, Ултразвучно мерење протока гаса FLOWSIC500, Ултразвучно мерење протока гаса

НИС Рафинерија нафте Панчево

 1. FLS100 EX-PR, Мерење протока гаса на бакљи

НИС Рафинерија нафте Панчево FLS100 EX-PR, Мерење протока гаса на бакљи

Градска топлана Нови Сад

 1. FLOWSIC600, мерење протока гаса
Градска топлана Нови Сад

ЈП ЕПС ТЕ КО Костолац, Термоелектрана “A”

 1. Гравиметријска калибрација уређаја за мерење концентрације чврстих честица
Гравиметријска калибрација уређаја за мерење концентрације чврстих честица Гравиметријска калибрација уређаја за мерење концентрације чврстих честица Гравиметријска калибрација уређаја за мерење концентрације чврстих честица Гравиметријска калибрација уређаја за мерење концентрације чврстих честица Гравиметријска калибрација уређаја за мерење концентрације чврстих честица

ЈП ЕПС ТЕРМОЕЛЕКТРАНА “НИКОЛА ТЕСЛА - А”

 1. Мерење концентрације чврстих честица
Мерење концентрације чврстих честица Мерење концентрације чврстих честица Мерење концентрације чврстих честица

ЈП ЕПС ТЕ КО Костолац, Термоелектрана Костолац “Б”

 1. Монтажа опреме за мерење емисије после реконструкције електро филтера
Монтажа опреме за мерење емисије после реконструкције електро филтера Монтажа опреме за мерење емисије после реконструкције електро филтера Монтажа опреме за мерење емисије после реконструкције електро филтера Монтажа опреме за мерење емисије после реконструкције електро филтера Монтажа опреме за мерење емисије после реконструкције електро филтера Монтажа опреме за мерење емисије после реконструкције електро филтера

SCHENCK RoTec GmbH, Дармштат

 1. Пријем опреме у фабрици произвођача
  Купац: Bosch центар Жеравица, Ново Милошево
 2. Bosch Центар Жеравица, Ново Милошево
  Машине за балансирање турбо пуњача спремне за рад
Пријем опреме у фабрици произвођача Купац: Bosch центар Жеравица, Ново Милошево Bosch Центар Жеравица, Ново Милошево Машине за балансирање турбо пуњача спремне за рад

ЕПС ЈП ТЕ- КО Костолац, ПК Дрмно

Ласерско мерење волуметријског протока на јаловинском систему

 1. Ласерски мерач протока, SICK BULKSCAN221, у заштитном кућишту
 2. Евалуациона јединица у кабини багеристе
 3. Праћење рада јаловинског система
Ласерски мерач протока, SICK BULKSCAN221, у заштитном кућишту Ласерски мерач протока, SICK BULKSCAN221, у заштитном кућишту Евалуациона јединица у кабини багеристе Евалуациона јединица у кабини багеристе Праћење рада јаловинског система

ЕПС ЈП ТЕ- КО Костолац, ПК Ћириковац

Ласерско мерење волуметријског протока на јаловинском систему

 1. Ласерски мерач протока, SICK BULKSCAN221, у заштитном кућишту
 2. Евалуациона јединица у кабини багеристе
 3. Уснимавање енвелопе празне траке
 4. Компјутер у диспечерском центру
Ласерски мерач протока, SICK BULKSCAN221, у заштитном кућишту Евалуациона јединица у кабини багеристе Уснимавање енвелопе празне траке Компјутер у диспечерском центру