Sigoc - Oprema d.o.o.

Merenje koncentracije čvrstih čestica gravimetrijskom metodom, TE Kostolac B
slider_shadow

Usluge

Montaza opreme za merenje emisije u TE Kostolac B Montaza opreme za merenje emisije u TE Kostolac B Oprema za merenje emisije u TE Kostolac A Servisiranje opreme za merenje koncentracije čvrstih cestica u TE Kostolac A Merenje koncentracije čvrstih čestica gravimetrijskom metodom TE Kostolac A Merenje koncentracije čvrstih čestica gravimetrijskom metodom TE Kostolac B Oprema za merenje koncentracije vodonika u generatoru TE Kostolac B Merenje jalovine, Sick, Bulkscan Inženjering, Rekonstrukcija mikserske linije, Gumara, Kolubara Univerzal Contitech, Rekonstrukcije dvovaljka Inženjering, Rekonstrukcija mikserske linije, Gumara, Kolubara Univerzal Contitech, Rekonstrukcije dvovaljka

Dogradnja sistema za pracenje emisije u TE KO Kostolac „A“

 1. Izrada i montaža platformi na dimnjaku i procesnih priključaka
 2. Bušenje otvora za postavljanje mernih uredjaja
 3. Ultrazvučni uredjaj za merenje protoka
 4. Uredjaj za merenje koncentracije čvrstih čestica
TE KO Kostolac „A“ - Izrada i montaža platformi na dimnjaku i procesnih priključaka TE KO Kostolac „A“ - Bušenje otvora za postavljanje mernih uredjaja TE KO Kostolac „A“ - Ultrazvučni uredjaj za merenje protoka TE KO Kostolac „A“ - Ultrazvučni uredjaj za merenje protoka TE KO Kostolac „A“ - Uredjaj za merenje koncentracije čvrstih čestica

JP EPS PD Termoelektrane i kopovi Kostolac

 1. Odlagač i transportni sistem na povrsinskom kopu Drmno
 2. Provera isporucene opreme
 3. Pogonska grupa sa kočnicom, otkočnikom i spojnicom
 4. Trenutak predaha na suncu
Odlagač i transportni sistem na povrsinskom kopu Drmno Odlagač i transportni sistem na povrsinskom kopu Drmno Provera isporucene opreme Provera isporucene opreme Pogonska grupa sa kočnicom, otkočnikom i spojnicom Trenutak predaha na suncu

JP EPS Rudarski Basen Kolubara Zapadno polje

 1. Provera isporučene opreme za Glodar G4
JP EPS Rudarski Basen Kolubara Zapadno polje JP EPS Rudarski Basen Kolubara Zapadno polje JP EPS Rudarski Basen Kolubara Zapadno polje JP EPS Rudarski Basen Kolubara Zapadno polje

Podzemno skladište gasa Banatski Dvor d.o.o.

 1. FLOWSIC500, Ultrazvučno merenje protoka gasa

FLOWSIC500, Ultrazvučno merenje protoka gasa FLOWSIC500, Ultrazvučno merenje protoka gasa

NIS Rafinerija nafte Pančevo

 1. FLS100 EX-PR, Merenje protoka gasa na baklji

NIS Rafinerija nafte Pančevo FLS100 EX-PR, Merenje protoka gasa na baklji

Daljinsko grejanje toplana Novi Sad

 1. FLOWSIC600 merenje protoka gasa
Gradska toplana Novi Sad

JP EPS TE KO Kostolac, Termoelektrana “A”

 1. Gravimetrijska kalibracija uredjaja za merenje koncentracije čvrstih čestica
Gravimetrijska kalibracija uredjaja za merenje koncentracije čvrstih čestica Gravimetrijska kalibracija uredjaja za merenje koncentracije čvrstih čestica Gravimetrijska kalibracija uredjaja za merenje koncentracije čvrstih čestica Gravimetrijska kalibracija uredjaja za merenje koncentracije čvrstih čestica Gravimetrijska kalibracija uredjaja za merenje koncentracije čvrstih čestica

JP EPS TERMOELEKTRANA “NIKOLA TESLA - A”

 1. Merenje koncentracije cvrstih cestica
Merenje koncentracije cvrstih cestica Merenje koncentracije cvrstih cestica Merenje koncentracije cvrstih cestica

JP EPS TE KO Kostolac Termoelektrana “B“

 1. Montaža opreme za merenje emisije posle rekonstrukcije elektro filtera
Montaža opreme za merenje emisije posle rekonstrukcije elektro filtera Montaža opreme za merenje emisije posle rekonstrukcije elektro filtera Montaža opreme za merenje emisije posle rekonstrukcije elektro filtera Montaža opreme za merenje emisije posle rekonstrukcije elektro filtera Montaža opreme za merenje emisije posle rekonstrukcije elektro filtera Montaža opreme za merenje emisije posle rekonstrukcije elektro filtera

SCHENCK RoTec GmbH Darmstadt

 1. Prijem opreme u fabrici proizvodjača
  Kupac: Bosch centar Zeravica, Novo Milosevo
 2. Bosch Centar Žeravica, Novo Miloševo
  Mašine za balansiranje turbo punjača spremne za rad
Prijem opreme u fabrici proizvodjača Prijem opreme u fabrici proizvodjača Bosch Centar Žeravica, Novo Miloševo Bosch Centar Žeravica, Novo Miloševo

EPS JP TE- KO Kostolac PK DRMNO

Lasersko merenje volumetrijskog protoka na jalovinskom sistemu

 1. Laserski merač protoka, SICK BULKSCAN221, u zaštitnom kućistu
 2. Evoluciona jedinica u kabini bageriste
 3. Praćenje rada sistema
Laserski merač protoka, SICK BULKSCAN221, u zaštitnom kućistu Laserski merač protoka, SICK BULKSCAN221, u zaštitnom kućistu Evoluciona jedinica u kabini bageriste Evoluciona jedinica u kabini bageriste Praćenje rada sistema

EPS JP TE- KO Kostolac PK Ćirikovac

Lasersko merenje volumetrijskog protoka na jalovinskom sistemu

 1. Laserski merač protoka, SICK BULKSCAN221, u zaštitnom kućistu
 2. Evoluciona jedinica u kabini bageriste
 3. Usnimavanje envelope prazne trake
 4. Kompjuter u dispečerskom centru
Laserski merač protoka, SICK BULKSCAN221, u zaštitnom kućistu Evoluciona jedinica u kabini bageriste Usnimavanje envelope prazne trake Kompjuter u dispečerskom centru