Sigoc - Oprema d.o.o.

Sick Maihak
slider_shadow

Sick Maihak GmbH

Reute, Немачка

Sick Maihak

Анализатори и системи за контролу процеса и праћење емисије (екстрактивни и "in-situ")

 • Гасни анализатори за O2, CO, CO2, SO2, NO, NH3
 • Уређаји за мерење концентрације прашине
 • Уређаји за мерење брзине гаса
 • Системи за оптимизацију сагоревања
 • Мултикомпонентни процесни фотометри
 • Уређаји за мерење концентрације водоника у генератору
 • Ниво прекидачи за бункере за сместај гранулата
 • Радарски мерачи нивоа у бункерима
 • Ласерско, волуметријско мерење протока
 • Ултразвучни уређај за мерење протока гаса од 3" do 48"

Уређаји за мерење TOC (за техничке воде)

 • за контролу квалитета кондензата
 • Контрола квалитета отпадних вода
 • Контрола квалитета воде за хлађење
www.sick.com
Тунелски сензори Тунелски сензори, Sick Maihak Sick, Bulkscan, Багер, Мерење јаловине Sick Maihak, Део производног програма Sick Maihak, Мерење емисије, Tермоелектранa Костолац Б Мерење концентрације водоника у генератору, Sick Maihak