Sigoc - Oprema d.o.o.

Reineke
slider_shadow

Reineke Meß- und Regeltechnik GmbH

Bochum, Nemačka

Reineke

Kontrolni ventili za termoelektrane i parna postrojenja

 • Ventili za regulaciju pritiska
 • Sigurnosni ventili
 • Ventili za kondicioniranje pare
 • Ventili za kontrolu protoka
 • Start-up, Bypass ventili
 • VP-, SP-, NP- turbinski bypass ventili
 • Ventili za kontrolu napojne vode kotla
 • Sigurnosni ventili kotla

Komplet sa opremom

 • Atomizer pare
 • Venturi hladnjakom
 • Prigusivacem

Hidraulični linearni aktuatori

Elektrohidraulični aktuatorski sistem

Elektronski sistem za merenje pritiska DESY-3

Gasni analizator za merenje visoke i niske kalorijske vrednosti (BTU), Wobbe Indexa , gustine i minimalne potrošnje vazduha

www.reineke-online.com
Kontrolni ventili sa hidrauličnim cilindrom Hidraulični linearni aktuator Elektro-hidraulični aktuatorski sistem Hdraulični cilindar Elektronski sistem za merenje pritiska DESY-3