Sigoc - Oprema d.o.o.

Reineke
slider_shadow

Reineke Meß- und Regeltechnik GmbH

Бохум, Немачка

Reineke

Контролни вентили за термоелектране и парна постројења

 • Вентили за регулацију притиска
 • Сигурносни вентили
 • Вентили за кондиционирање паре
 • Вентили за контролу протока
 • "Start-up, Bypass" вентили
 • VP-, SP-, NP- турбински "bypass" вентили
 • Вентили за контролу напојне воде котла
 • Сигурносни вентили котла

Комплет са опремом

 • Атомизер паре
 • Вентури хладњаком
 • Пригушивачем

Хидраулични линеарни актуатори

Електрохидраулични актуаторски систем

Електронски систем за мерење притиска DESY-3

Гасни анализатор за мерење високе и ниске калоријске вредности (BTU), "Wobbe" Индекса , густине и минималне потрошње ваздуха

www.reineke-online.com
Контролни вентили са хидрауличним цилиндром Хидраулични линеарни актуатор Електрохидраулични актуаторски систем Хидраулични цилиндар Електронски систем за мерење притиска DESY-3