Sigoc - Oprema d.o.o.

oddesse - fabrika
slider_shadow

oddesse Pumpen-und Motorenfabrik GmbH

Oschersleben, Nemačka

oddesse
  • Potapajuce motorne pumpe po-so od 3" do 12"
  • Potapajuci motori po-mo, od 0,37 KW do 280 KW
  • Propelerne pumpe
  • Pumpe za otpadne vode
  • Fekalne pumpe
  • Horizontalne i vertikalne višestepene centrifugalne pumpe
  • Standardne centrifugalne pumpe
www.oddesse.de
Potapajuće pumpe, Pumps